NUDE MAKEUP

NUDE MAKE UP Давай­те поди­ви­мось з чого буде скла­да­ти­меть­ся ваш курс  Хочу цей курс СЕКРЕТИ ТА ТРЮКИ ВІД ПРАКТИКУЮЧОГО ХУДОЖНИКА З ГРИМУ https://vimeo.com/799082346/4aadce3384 При­віт, я Ста­ро­вой­то­ва Кате­ри­на гри­мер – сти­ліст кіно і теле­ба­чен­ня. ‑8 років про­пра­ц­ю­ва­ла в кіноін­ду­стрії для нашо­го та євро­пейсь­ко­го рин­ків; ‑Також маю бага­торіч­ний досвід на зйом­ках клі­пів, рекла­ми та фото­сес­сій; ‑Остан­нім часом при­свя­ти­ла час індиві­ду­аль­ним заняттям …

NUDE MAKEUP Читать полностью »